Van Duijnhoven Groenprojecten werkt vanuit de filosofie: